Издател

Данни за издател М Кар София.

На тази страница ще намерите данни за М Кар София, пощенски адрес, управителен съвет, контакти и идентификационне номер по търговски регистър.

Този уебсайт се поддържа от BMW дилър М Кар София ЕООД

Пощенски адрес:

бул. Черни връх 53
гр. София 1407

Управителен съвет:

Иво Божинов
Филип Китов
Георги Христов

Търговски регистър:

ДДС № 203645296, Идент. № 203645296

За контакт:

Телефон: +359 2 45 17 800
Имейл: contact@bmw-mcarsofia.bg